Тармоқ янгиликлар

2021 йил 29 ноябрь - 3 декабрь кунлари ўтказилган биржа савдолари натижалари

// 04 12 2021 йил


Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржасидаги кимё саноат маҳсулотларининг 3 декабрь санасидаги савдо якунлари

// 03 12 2021 йил

Жорий йилнинг 3 декабрь куни “Ўзкимёсаноат” АЖ тизимидаги корхоналар томонидан Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржаси очиқ биржа савдолари орқали 6765 тонна 17515,3 млн. сўмлик минерал ўғитлар сотилди. Бир кун олдин бу кўрсаткич паст бўлган яъни 2 декабрь куни 17043,3 млн. сўмлик 6569 тонна минерал ўғитлар сотилган.


Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржасидаги кимё саноат маҳсулотларининг 2 декабрь санасидаги савдо якунлари

// 02 12 2021 йил

Жорий йилнинг 2 декабрь куни “Ўзкимёсаноат” АЖ тизимидаги корхоналар томонидан Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржаси очиқ биржа савдолари орқали 6569 тонна 17043,3 млн. сўмлик минерал ўғитлар сотилди. Бир кун олдин бу кўрсаткич паст бўлган яъни 1 декабрь куни 16836,4 млн. сўмлик 6506 тонна минерал ўғитлар сотилган.


Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржасидаги кимё саноат маҳсулотларининг 1 декабрь санасидаги савдо якунлари

// 01 12 2021 йил

Жорий йилнинг 1 декабрь куни “Ўзкимёсаноат” АЖ тизимидаги корхоналар томонидан Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржаси очиқ биржа савдолари орқали 6506 тонна 16836,4 млн. сўмлик минерал ўғитлар сотилди. Бир кун олдин бу кўрсаткич юқори бўлган яъни 30 ноябрь куни 22727,1 млн. сўмлик 8304 тонна минерал ўғитлар сотилган.


Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржасидаги кимё саноат маҳсулотларининг 30 ноябрь санасидаги савдо якунлари

// 30 11 2021 йил

Жорий йилнинг 30 ноябрь куни “Ўзкимёсаноат” АЖ тизимидаги корхоналар томонидан Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржаси очиқ биржа савдолари орқали 8304 тонна 22727,1 млн. сўмлик минерал ўғитлар сотилди. Бир кун олдин бу кўрсаткич паст бўлган яъни 29 ноябрь куни 19753,8 млн. сўмлик 7272 тонна минерал ўғитлар сотилган.