Тармоқ янгиликлар

Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржасидаги кимё саноат маҳсулотларининг 19 октябрь санасидаги савдо якунлари

// 19 10 2021 йил

Жорий йилнинг 19 октябрь куни “Ўзкимёсаноат” АЖ тизимидаги корхоналар томонидан Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржаси очиқ биржа савдолари орқали 9185 тонна 17704,8 млн. сўмлик минерал ўғитлар сотилди. Бир кун олдин бу кўрсаткич юқори бўлган яъни 18 октябрь куни 27514,5 млн. сўмлик 13714 тонна минерал ўғитлар сотилган.


Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржасидаги кимё саноат маҳсулотларининг 18 октябрь санасидаги савдо якунлари

// 18 10 2021 йил

Жорий йилнинг 18 октябрь куни “Ўзкимёсаноат” АЖ тизимидаги корхоналар томонидан Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржаси очиқ биржа савдолари орқали 13714 тонна 27514,5 млн. сўмлик минерал ўғитлар сотилди. Ўтган ҳафта бу кўрсаткич юқори бўлган яъни 15 октябрь куни 50315,1 млн. сўмлик 23030 тонна минерал ўғитлар сотилган.


Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржасидаги кимё саноат маҳсулотларининг 15 октябрь санасидаги савдо якунлари

// 15 10 2021 йил

Жорий йилнинг 15 октябрь куни “Ўзкимёсаноат” АЖ тизимидаги корхоналар томонидан Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржаси очиқ биржа савдолари орқали 23030 тонна 50315,1 млн. сўмлик минерал ўғитлар сотилди. Бир кун олдин бу кўрсаткич паст бўлган яъни 14 октябрь куни 45992,6 млн. сўмлик 18779 тонна минерал ўғитлар сотилган.


Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржасидаги кимё саноат маҳсулотларининг 14 октябрь санасидаги савдо якунлари

// 14 10 2021 йил

Жорий йилнинг 14 октябрь куни “Ўзкимёсаноат” АЖ тизимидаги корхоналар томонидан Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржаси очиқ биржа савдолари орқали 18779 тонна 45992,6 млн. сўмлик минерал ўғитлар сотилди. Бир кун олдин бу кўрсаткич паст бўлган яъни 13 октябрь куни 26966,0 млн. сўмлик 9684 тонна минерал ўғитлар сотилган.


Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржасидаги кимё саноат маҳсулотларининг 13 октябрь санасидаги савдо якунлари

// 13 10 2021 йил

Жорий йилнинг 13 октябрь куни “Ўзкимёсаноат” АЖ тизимидаги корхоналар томонидан Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржаси очиқ биржа савдолари орқали 9684 тонна 26966,0 млн. сўмлик минерал ўғитлар сотилди. Бир кун олдин бу кўрсаткич юқори бўлган яъни 12 октябрь куни 55543,0 млн. сўмлик 23100 тонна минерал ўғитлар сотилган.