Бўш иш ўринлари

«Ўзкимёсаноат» АЖ Ўзбекистон Республикасининг кимё корхоналарнинг бирлаштиридиган корпоратив тузилма ҳисобланади. Жамият кимё корхоналарининг ривожлантириш учун саноат, инновацион, маркетинг дастурларини ишлаб чиқади ва амалга оширади, шу билан саноатнинг барқарор ривожланишини олиб боради.

Жамият тузилмасига 14 саноат корхоналар, илмий текшириш ва лойиҳа институтлар, «Кимётранс» ва «Кимётранс-логистик» ташқи-иқтисодий транспорт-экспедиция ташкилотлар ҳамда  «Ҳамкор-кимёсервис» брокерлик ташкилотлар киради.

10.10.2022 й. ҳолатига

Департамент, бошқарма, бўлимнинг номи Лавозим номи Номзодларга қўйиладиган талаблар Асосий хизмат вазифалари
1. Кимё саноатини трансформация қилиш лойиҳа офиси  
Лойиҳа офиси раҳбари
- олий маълумотли
- рақамли трансформация лойиҳалари бўйича иш тажрибасига эга
 
Ўрнатилган лавозим йўриқномаси талабларини бажариш
 
2. Кимё саноатини трансформация қилиш лойиҳа офиси Менежер - олий маълумотли
- рақамли трансформация лойиҳалари бўйича иш тажрибасига эга
 
Ўрнатилган лавозим йўриқномаси талабларини бажариш
 
3. Кимё саноатини трансформация қилиш лойиҳа офиси Бош мутахассис
 
- олий маълумотли
- рақамли трансформация лойиҳалари бўйича иш тажрибасига эга
 
Автоматлаштирилган маълумотларни тақдим этиш ва қайта ишлаш платформасини амалга ошириш ва оптималлаштириш; жамият таркибига кирувчи ташкилотларда трансфор-мацияни ривожлантириш соҳасида кимё саноатини ривожлантириш стратегиясини, қисқа, ўрта ва узоқ муддатли дастурларни ишлаб чиқиш; рақамли трансформация соҳасида жамият корхоналари ва ташкилотларида ишлаб чиқариш ва бошқарув жараёнларини моделлаштиришни таҳлил қилиш, мониторинг ва назорат қилиш.
4. Корпоратив муносабатлар бошқармаси Етакчи мутахассис - олий иқтисодий маълумот;
- ўзбек ва рус тилларини билиши;
- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);
- коммуникативлик ва ташкилотчилик қобилияти;
- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;
- стрессга чидамлилик;
- соҳа бўйича 3 йиллик меҳнат стажи.
Акциядорлик жамияти ўз бошқарув органлари мажлисларини ўз вақтида ўтказиш, уларни ўтказиш учун материаллар тайёрлашда услубий ва амалий ёрдам кўрсатиш бўйича ишларни амалга оширади.
5. Ташқи иқтисодий алоқаларни ривожлантириш, импорт харидларни оптималлаштириш  ва жаҳон иқтисодиётига интеграциялашув бўлими Бош мутахассис - олий иқтисодий маълумот, менежмент;
- рус ва инглиз тилларини билиши;
- ҳорижий тажриба;
- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);
- коммуникативлик;
- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;
- стрессга чидамлилик;
- саводхон оғзаки ва ёзма нутқ.
Ташқи иқтисодий алоқаларнинг илғор йўналишларини ривожлантириш бўйича таклифлар ва чора-тадбирлар ишлаб чиқади.
6. Комплаенс хизмати Комплаенс хизмати бошлиғи - 30 ёшдан 55 ёшгача бўлганларга устуворлик берилади;
- иқтисод, молия, техника, юриспруденция соҳасида олий маълумот;
- молия, иқтисод, аудит, назорат тафтиш, юриспруденция ва тезкор фаолият соҳалари бўйича камида беш йиллик иш тажрибаси (тезкор фаолият соҳаларида ишлаган бўлса устунлик берилади);
- молиявий назорат, комплаенс назорат, ишлаб чиқариш билан боғлиқ  соҳаларда камчиликларни  текшириш ҳамда текширув натижаларини  ҳужжатлаштириш, замонавий фикрлаш, соҳа бўйича таклифлар бериш  ҳамда уларни жорий этиш;
- ўзбек тилини  ёзма ва оғзаки нутқ учун эркин даражада билиши шарт. Рус ва инглиз тилларини билиши маъқулланади.
- компьютер саводхонлиги, офис дастурларини мукаммал билиш.
Коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги энг яхши амалиётларни доимий таҳлил қилиш, шу жумладан, миллий ва халқаро тавсиялар асосида Жамият ички ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш;  жамиятда коррупция хавф-хатарларини баҳолаш методологиясига мувофиқ коррупцион хавф-хатарларни баҳолаш, Жамиятнинг коррупция хавф-хатарлари харитасини тузиш ва уни барча манфаатдор томонлар билан муҳокама қилиш ва мувофиқлаштиришни таъминлаш; давлат томонидан илгари сурилган коррупцияга қарши курашиш дастурлари доирасида Жамиятга юклатилган вазифаларнинг бажарилишини мониторинг ва назорат қилиш.
 
7. Техник жиҳатдан тартибга солиш ва ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш департаменти Бош мутахассис                    
 
 
- олий техник маълумот;
- ўзбек, рус ва инглиз тилларини билиши қўллаб қувватланади;
- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);
- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;
- стрессга чидамлилик;
- ишлаб чиқариш соҳасида камида 5 йиллик меҳнат стажи.
Ўрнатилган лавозим йўриқномаси талабларини бажариш
 
8. Сифатни бошқариш ва техник қайта жиҳозлаш бўлими Бош мутахассис                     (бош метролог)   
    
- олий техник маълумот;
- ўзбек, рус ва инглиз тилларини билиши қўллаб-қувватланади;
- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);
- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;
- стрессга чидамлилик;
- ишлаб чиқариш соҳасида камида 5 йиллик меҳнат стажи.
Ўлчовларнинг аниқлик нормаларини, қиёслаш усуллари ва воситаларини тартибга солувчи давлат ва тармоқ стандартлари, корхона стандартлари ва бошқа норматив-техник ҳужжатларни жорий этиш; жамият корхоналарида метрология масалалари бўйича ҳисоботлар, материаллар, маълумотномалар ва ахборотларни тайёрлаш.
 
9. Маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўлими Етакчи мутахассис
 
- олий маълумот (кимё-технология йўналиши);
- ўзбек ва рус тилларини билиши;
- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);
- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;
- стрессга чидамлилик;
- кимё-саноати соҳасида камида 3 йиллик меҳнат стажи.
“Ўзкимёсаноат” АЖнинг тайёр маҳсулот, бутловчи қисмлар ва материаллар ишлаб чиқариш бўйича қисқа ва узоқ муддатли маҳаллийлаштириш дастурларини ишлаб чиқишда иштирок этади, маҳаллийлаштириш дастурига киритиш учун тавсия этилган маҳсулотларнинг паспортларини ишлаб чиқиш ва ваколатли органлар билан келишиш ишларини мувофиқлаштиради.
10. Иқтисодиёт ва бизнесни режалаштириш департаменти Меҳнат ва иш ҳақи бўйича бош иқтисодчи - олий иқтисодий ёки муҳандислик-иқтисодий маълумот;
- ўзбек ва рус тилларини билиши;
- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);
- коммуникативлик;
- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;
- стрессга чидамлилик;
- аналитик фикрлаш;
- соҳада камида 3 йиллик меҳнат стажи.
Меҳнатни ташкил этиш ва унга ҳақ тўлаш бўйича харажатлар сметасини режалаштиради, тармоқ корхоналари ва ташкилотларини штатлар интизоми нуқтаи назаридан ҳар томонлама таҳлил қилади, хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касблари тармоқ классификаторини такомиллаштириш бўйича ишларни мувофиқлаштиради, меҳнатни ташкил этиш, меҳнатга ҳақ тўлаш шакллари ва тизимларини такомиллаштиради, тармоқ корхоналари ходимларини моддий ва маънавий рағбатлантириш бўйича ишларни мувофиқлаштиради.
11. Харажатларни таҳлил қилиш ва таннархни камайтириш бўлими Бўлими бошлиғи 
 
 
- олий иқтисодий -молия маълумоти;
- ўзбек ва рус тилларини билиши;
- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);
- коммуникативлик;
- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;
- стрессга чидамлилик;
- аналитик фикрлаш;
- соҳада камида 5 йиллик меҳнат стажи.
Ўтказилган таҳлиллар асосида ишлаб чиқариш таннархини камайтириш, тежамкорликни таъминлаш, йўқотишлар ва самарасиз харажатларни бартараф этиш, харажатларни камайтириш учун мавжуд захираларни аниқлаш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқади ҳамда уларни амалга ошириш бўйича ишларни мувофиқлаштиради, ишлаб чиқариш таннархини камайтириш, ёқилғи-энергетика ва бошқа ресурсларни тежаш ва энергия самарадорлигини ошириш бўйича таклифлар киритади.
12.

 

 

Харажатларни таҳлил қилиш ва таннархни камайтириш бўлими Бош мутахассис - олий иқтисодий ёки муҳандислик-иқтисодий маълумот;
- ўзбек ва рус тилларини билиши;
- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);
- коммуникативлик;
- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;
- стрессга чидамлилик;
- аналитик фикрлаш;
- соҳада камида 3 йиллик меҳнат стажи.
Ўтказилган таҳлиллар асосида ишлаб чиқариш таннархини камайтириш, тежамкорликни таъминлаш, йўқотишлар ва самарасиз харажатларни бартараф этиш, харажатларни камайтириш учун мавжуд захираларни аниқлаш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқади ҳамда уларни амалга ошириш бўйича ишларни мувофиқлаштиради, ишлаб чиқариш таннархини камайтириш, ёқилғи-энергетика ва бошқа ресурсларни тежаш ва энергия самарадорлигини ошириш бўйича таклифлар киритади.
13. Молия, ғазначилик операциялари ва харидлар департаменти Бош мутахассис - олий иқтисодий маълумот;
- ўзбек ва рус тилларини билиши;
- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);
- коммуникативлик;
- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;
- стрессга чидамлилик;
- аналитик фикрлаш;
- соҳада камида 3 йиллик меҳнат стажи.
“Ўзкимёсаноат” АЖ таркибига кирувчи саноат корхоналари фаолиятини тавсифловчи молиявий кўрсаткичлар бўйича ойлик, чораклик, йиллик материалларни тўплайди, жамлайди ва таҳлил қилади, “Ўзкимёсаноат” АЖ таркибига кирувчи саноат корхоналарига берилган хорижий валютадаги, миллий сўмдаги ва бошқа узоқ ва қисқа муддатли кредитлар бўйича қарзларни тўлаш юзасидан мониторинг олиб боради ва таклифлар тайёрлайди.
14. Бухгалтерия ва корпоратив ҳисоботи бошқармаси
 
Бош бухгалтер ўринбосари - олий иқтисодий маълумот;
- ўзбек ва рус тилларини билиши;
- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel), 1С-бухгалтерия дастури (8.2-8.3 версия);
- МҲХС (МСФО) сертификати;
- коммуникативлик;
- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;
- стрессга чидамлилик;
- аналитик фикрлаш;
- етакчи бухгалтер ёки бош бухгалтер ўринбосари лавозимида камида 5 йиллик меҳнат стажи.
“Ўзкимёсаноат” АЖнинг молиявий-хўжалик фаолияти тўғрисида манфаатдор ички ва ташқи фойдаланувчилардан тўлиқ ва ишончли маълумотларни олиш учун бухгалтерия ҳисобини ташкил этади ва юритади, “Ўзкимёсаноат” АЖ фаолиятининг ўзига хослиги, тузилмаси, ҳажми, тармоққа мансублилиги ва бошқа хусусиятларидан келиб чиқиб, бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун ҳужжатларига ва МҲХС (МСФО) ҳамда БҲМС (НСБУ)га мувофиқ ҳисоб сиёсатини шакллантиради.
15. Инвестиция фаолиятини истиқболли ривожлантириш департаменти Бош мутахассис                      - олий иқтисодий маълумот;
- рус ва инглиз тилларини билиши;
- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);
- коммуникативлик;
- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;
- инвестиция лойиҳалари соҳасида камида 5 йиллик меҳнат стажи.
Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, кимё саноати корхоналарини техник ва технологик қайта жиҳозлаш бўйича тармоқ жадвалларини ишлаб чиқишда иштирок этади, инвестиция дастурларини амалга оширишнинг техник-технологик, молиявий-иқтисодий ҳолатини таҳлил қилади ва уларнинг бажарилишини назорат қилади.
16. Инвестицияни истиқболли ривожлантириш бўлими Бўлими бошлиғи - олий иқтисодий маълумот;
- рус ва инглиз тилларини билиши;
- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);
- коммуникативлик;
- стрессга чидамлилик;
- аналитик фикрлаш;
- инвестиция лойиҳалари соҳасининг раҳбарлик лавозимларида камида 5 йиллик меҳнат стажи.
Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, кимё саноати корхоналарини техник ва технологик қайта жиҳозлаш бўйича тармоқ жадвалларини ишлаб чиқишда иштирок этади, янги ишлаб чиқаришларни ташкил қилиш, мавжудларини техник қайта жиҳозлаш ва модернизация қилиш бўйича инвестиция лойиҳаларини амалга оширишнинг истиқболли йўналишларини баҳолашни амалга оширади.
17. Инновация ва янги технологияларни жорий этиш бўлими Бўлими бошлиғи - олий кимёвий ва технологик маълумот ва кимё корхоналарида, илмий-тадқиқот институтларида кимё мутахассисликлари бўйича камида 5 йил иш стажи.эга;
- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;
- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel).
Ўрнатилган лавозим йўриқномаси талабларини бажариш
18. Офис-менежерлар хизмати Бошқарув раиси биринчи ўринбоса-рининг ёрдамчиси - олий маъълумот;
- рус ва ўзбек тилларини билиши;
- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);
- коммуникативлик;
- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш.
 
Ўрнатилган лавозим йўриқномаси талабларини бажариш
 

Иш шароитлари:

  • 5/2 иш ҳафтаси;
  • иш вақти 9-00 дан 18-00 гача;
  • хизмат сафарларига бориш эҳтимоли;
  • ЎзР МК талаблари асосида расмийлаштириш;
  • қулай офисдаги иш жойи;
  • корпоратив алоқа;
  • юксак мотивация ва ижтимоий тўплам;
  • корхона ҳисобидан ўқитиш ва малака ошириш;
  • дўстона ва ўз касбини эгалари жамоаси.

Қўшимча маълумотларни (+99878) 140 74 39 телефон орқали олишингиз мумкин