Бўш иш ўринлари

«Ўзкимёсаноат» АЖ Ўзбекистон Республикасининг кимё корхоналарнинг бирлаштиридиган корпоратив тузилма ҳисобланади. Жамият кимё корхоналарининг ривожлантириш учун саноат, инновацион, маркетинг дастурларини ишлаб чиқади ва амалга оширади, шу билан саноатнинг барқарор ривожланишини олиб боради.

Жамият тузилмасига 14 саноат корхоналар, илмий текшириш ва лойиха институтлар, «Киметранс» ва «Кимётранс-логистик» ташқи-иқтисодий транспорт-экспедиция ташкилотлар ҳамда  «Хамкор-кимёсервис» брокерлик ташкилотлар киради.

16.02.2022й. ҳолатига

т/р Департамент, бошқарма, бўлимнинг номи Лавозим номи Номзодларга қўйиладиган талаблар Асосий хизмат вазифалари
 1.  
Раҳбарият   Бошқарув раисининг инвестиция  масалалари бўйича маслаҳатчиси

- олий маълумот  (иқтисод йўналиши);

- рус ва инглиз тилларини билиши;

- ҳорижий тажрибага эгалиги;

- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);

- коммуникативлик ва ташкилотчилик қобилияти;

- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;

- стрессга чидамлилик;

- оғзаки ва ёзма нутқ саводхонлигига эга бўлиши;

- натижага йўналтирилганлик, фаол ҳаётий позиция хислатлари.

Инвестицияларнинг ички ва ташқи манбаларини аниқлайди ҳамда ўрганади, корхонанинг инвестиция сиёсати консепциясини ишлаб чиқади, амалга оширилаётган инвестиция лойиҳалари самарадорлигини таҳлил қилади.
 1.  
Йиғма ахборот-таҳлил департаменти Рўйхатга олиш ва ижро интизомини назорат қилиш бўлими бошлиғи

- олий маълумот (иқтисод йўналиши);

- ўзбек ва рус тилларини билиши;

- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);

- коммуникативлик ва ташкилотчилик қобилияти;

- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлай олиш;

- аналитик-таҳлил қилиш қобилияти;

- стрессга чидамлилик;

- раҳбарлик лавозимларида камида 5 йиллик меҳнат стажи.

Топшириқларнинг ўз вақтида ва сифатли ижросини ташкил этиш ҳамда назорат қилиш, директив ҳужжатлар ижросини таъминлаш билан боғлиқ масалалар бўйича ишларни мувофиқлаштиради.
 1.  
Техник жиҳатдан тартибга солиш ва ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш департаменти Бош мутахассис                     (фосфорли ўғитлар ва органик кимё бўйича)

- олий маълумот (ноорганик ва органик моддалар кимёси йўналишида);

- коммуникативлик ва ташкилотчилик қобилияти;

- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлай олиш;

- стрессга чидамлилик;

- фосфорли ўғитлар ва органик кимё (аммофос ва бошқа мураккаб ўғитлар) ишлаб чиқариш соҳасида камида 5 йиллик меҳнат стажи.

Саноатнинг фосфорли минерал ўғитлар, шунингдек, органик кимё маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналар ишлари ҳамда ушбу корхоналарни асосий турдаги хом ашё ва материаллар билан таъминлаш масалаларини, шу билан бирга, кимё маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи саноат корхоналари ишини тезкор назорат қилади ва мувофиқлаштиради.    
 1.  
Саноат хавфсизлиги, фавқулодда вазиятлар, меҳнат муҳофазаси ва экология бўлими Бош мутахассис (фавқулодда вазиятлар ва меҳнат муҳофазаси бўйича)

- олий-техник ёки ҳарбий маълумот;

- ўзбек ва рус тилларини билиши;

- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);

- стрессга чидамлилик;

- соҳада камида 3 йиллик меҳнат стажи.

Алоҳида давр учун тармоқ объектлари фаолияти барқарорлигини ошириш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқишда иштирок этади, “Ўзкимёсаноат” АЖ таркибига кирувчи хўжалик юритувчи субектларда фавқулодда вазиятларга шай ҳолатга келтириш ҳамда ўта муҳим ва тоифаларга ажратилган обектларни муҳофаза қилиш бўйича ташкилий-услубий раҳбарликни амалга оширади.  
 1.  
Саноат хавфсизлиги, фавқулодда вазиятлар, меҳнат муҳофазаси ва экология бўлими Бош мутахассис (бош эколог)

- олий маълумот;

- ўзбек ва рус тилларини билиши;

- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);

- стрессга чидамлилик;

- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлай олиш;

- соҳа бўйича муҳандис-техник лавозимларда камида 3 йиллик меҳнат стажи.

Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш бўйича чора-тадбирлар режасининг бажарилишини назорат қилади, амалдаги экология соҳасига оид қонун ҳужжатларига, саноатда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича кўрсатмалар, стандартлар ва қоидаларга риоя этилиши устидан назоратни амалга оширади.  
 1.  
Ташқи иқтисодий алоқаларни ривожлантириш, импорт харидларни оптималлаштириш  ва жаҳон иқтисодиётига интеграциялашув бўлими Етакчи мутахассис

- олий маълумот (иқтисодчи, менежмент);

- рус ва инглиз тилларини билиши;

- ҳорижий тажриба;

- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);

- коммуникативлик;

- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;

- стрессга чидамлилик;

- оғзаки ва ёзма нутқ саводхонлигига эга бўлиши.

Ташқи иқтисодий алоқаларнинг илғор йўналишларини ривожлантириш бўйича таклифлар ва чора-тадбирлар ишлаб чиқади.
 1.  
Маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўлими Бош мутахассис  

- олий маълумот (кимё-технология йўналиши);

- ўзбек ва рус тилларини билиши;

- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);

- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;

- стрессга чидамлилик;

- кимё-саноати соҳасида камида 5 йиллик меҳнат стажи.

“Ўзкимёсаноат” АЖнинг тайёр маҳсулот, бутловчи қисмлар ва материаллар ишлаб чиқариш бўйича қисқа ва узоқ муддатли маҳаллийлаштириш дастурларини ишлаб чиқишда иштирок этади, маҳаллийлаштириш дастурига киритиш учун тавсия этилган маҳсулотларнинг паспортларини ишлаб чиқиш ва ваколатли органлар билан келишиш ишларини мувофиқлаштиради.    
 1.  
Иқтисодиёт ва бизнесни режалаштириш департаменти   Меҳнат ва иш ҳақи бўйича бош иқтисодчи

- олий маълумот (иқтисодий ёки муҳандислик-иқтисодий йўналиши);

- ўзбек ва рус тилларини билиши;

- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);

- коммуникативлик;

- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;

- стрессга чидамлилик;

- аналитик-таҳлил қилиш қобилияти;

- соҳада камида 3 йиллик меҳнат стажи.

Меҳнатни ташкил этиш ва унга ҳақ тўлаш бўйича харажатлар сметасини режалаштиради, тармоқ корхоналари ва ташкилотларини штатлар интизоми нуқтаи назаридан ҳар томонлама таҳлил қилади, хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касблари тармоқ классификаторини такомиллаштириш бўйича ишларни мувофиқлаштиради, меҳнатни ташкил этиш, меҳнатга ҳақ тўлаш шакллари ва тизимларини такомиллаштиради, тармоқ корхоналари ходимларини моддий ва маънавий рағбатлантириш бўйича ишларни мувофиқлаштиради.  
 1.  
Иқтисодиёт ва бизнесни режалаштириш департаменти   Бош мутахассис (бизнесни режалаштириш бўйича)

- олий маълумот (иқтисодий ёки муҳандислик-иқтисодий йўналиши);

- ўзбек ва рус тилларини билиши;

- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);

- коммуникативлик;

- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;

- стрессга чидамлилик;

- аналитик-таҳлил қилиш қобилияти;

- соҳада камида 3 йиллик меҳнат стажи.

Ишлаб чиқариш заҳираларини аниқлаган ҳолда, улар фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш мақсадида тармоқ корхоналарининг молиявий-хўжалик фаолиятини комплекс таҳлил қилади,                      бизнес-режадаги асосий мақсадли кўрсаткичларнинг (товар маҳсулотларини ишлаб чиқариш, сотишдан тушган тушум, соф фойда, маҳсулот рентабеллигининг) бажарилишини ҳар чоракда таҳлил қилади.  
 1.  
Иқтисодиёт ва бизнесни режалаштириш департаменти   Харажатларни таҳлил қилиш ва таннархни камайтириш бўлими бош мутахассиси

- олий техник маълумот;

- ўзбек ва рус тилларини билиши;

- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);

- коммуникативлик;

- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;

- стрессга чидамлилик;

- аналитик-таҳлил қилиш қобилияти;

- соҳада камида 3 йиллик меҳнат стажи.

Ўтказилган таҳлиллар асосида ишлаб чиқариш таннархини камайтириш, тежамкорликни таъминлаш, йўқотишлар ва самарасиз харажатларни бартараф этиш, харажатларни камайтириш учун мавжуд захираларни аниқлаш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқади ҳамда уларни амалга ошириш бўйича ишларни мувофиқлаштиради, ишлаб чиқариш таннархини камайтириш, ёқилғи-энергетика ва бошқа ресурсларни тежаш ва энергия самарадорлигини ошириш бўйича таклифлар киритади.    
 1.  
Молия, ғазначилик операциялари ва харидлар департаменти Бош мутахассис

- олий маълумот (иқтисод йўналиши);

- ўзбек ва рус тилларини билиши;

- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);

- коммуникативлик;

- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;

- стрессга чидамлилик;

- аналитик-таҳлил қилиш қобилияти;

- соҳада камида 3 йиллик меҳнат стажи.

“Ўзкимёсаноат” АЖ таркибига кирувчи саноат корхоналари фаолиятини тавсифловчи молиявий кўрсаткичлар бўйича ойлик, чораклик, йиллик материалларни тўплайди, жамлайди ва таҳлил қилади, “Ўзкимёсаноат” АЖ таркибига кирувчи саноат корхоналарига берилган хорижий валютадаги, миллий сўмдаги ва бошқа узоқ ва қисқа муддатли кредитлар бўйича қарзларни тўлаш юзасидан мониторинг олиб боради ва таклифлар тайёрлайди.
 1.  
Бухгалтерия ва корпоратив ҳисоботи бошқармаси   Бош бухгалтер ўринбосари

- олий маълумот;

- ўзбек ва рус тилларини билиши;

- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel), 1С-бухгалтерия дастури (8.2-8.3 версия);

- МҲХС (МСФО) сертификати;

- коммуникативлик;

- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;

- стрессга чидамлилик;

- аналитик-таҳлил қилиш қобилияти;

- етакчи бухгалтер ёки бош бухгалтер ўринбосари лавозимида камида 5 йиллик меҳнат стажи.

“Ўзкимёсаноат” АЖнинг молиявий-хўжалик фаолияти тўғрисида манфаатдор ички ва ташқи фойдаланувчилардан тўлиқ ва ишончли маълумотларни олиш учун бухгалтерия ҳисобини ташкил этади ва юритади, “Ўзкимёсаноат” АЖ фаолиятининг ўзига хослиги, тузилмаси, ҳажми, тармоққа мансублилиги ва бошқа хусусиятларидан келиб чиқиб, бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун ҳужжатларига ва МҲХС (МСФО) ҳамда БҲМС (НСБУ)га мувофиқ ҳисоб сиёсатини шакллантиради.
 1.  
Инвестиция фаолиятини истиқболли ривожлантириш департаменти Бош мутахассис

- олий маълумот (иқтисод йўналиши);

- рус ва инглиз тилларини билиши;

- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);

- коммуникативлик;

- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;

- инвестиция лойиҳалари соҳасида камида 5 йиллик меҳнат стажи.

Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, кимё саноати корхоналарини техник ва технологик қайта жиҳозлаш бўйича тармоқ жадвалларини ишлаб чиқишда иштирок этади, инвестиция дастурларини амалга оширишнинг техник-технологик, молиявий-иқтисодий ҳолатини таҳлил қилади ва уларнинг бажарилишини назорат қилади.
 1.  
Инвестиция фаолиятини истиқболли ривожлантириш департаменти Етакчи мутахассис

- олий маълумот (иқтисод йўналиши);

- рус ва инглиз тилларини билиши;

- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);

- коммуникативлик;

- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;

- инвестиция лойиҳалари соҳасида камида 3 йиллик меҳнат стажи.

Потенциал инвесторлар ва технология лицензиарлари билан музокаралар олиб боришда, техник ва тижорат таклифларини сўраб олиш ва таҳлил қилишда, инвестиция лойиҳаларини шакллантириш бўйича таклифлар тайёрлашда иштирок этади.
 1.  
Инвестиция фаолиятини истиқболли ривожлантириш департаменти Инвестицияни истиқболли ривожлантириш бўлими бошлиғи

- олий маълумот (иқтисод йўналиши);

- рус ва инглиз тилларини билиши;

- компьютер дастурларида эркин ишлаш (Word, Excel);

- коммуникативлик;

- катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш;

- стрессга чидамлилик;

- аналитик-таҳлил қилиш қобилияти;

- инвестиция лойиҳалари соҳасининг раҳбарлик лавозимларида камида 5 йиллик меҳнат стажи.

Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, кимё саноати корхоналарини техник ва технологик қайта жиҳозлаш бўйича тармоқ жадвалларини ишлаб чиқишда иштирок этади, янги ишлаб чиқаришларни ташкил қилиш, мавжудларини техник қайта жиҳозлаш ва модернизация қилиш бўйича инвестиция лойиҳаларини амалга оширишнинг истиқболли йўналишларини баҳолашни амалга оширади.

Иш шароитлари:

 • 5/2 иш ҳафтаси;
 • иш вақти 9-00 дан 18-00 гача;
 • хизмат сафарларига бориш эҳтимоли;
 • ЎзР МК талаблари асосида расмийлаштириш;
 • қулай офисдаги иш жойи;
 • корпоратив алоқа;
 • юксак мотивация ва ижтимоий тўплам;
 • корхона ҳисобидан ўқитиш ва малака ошириш;
 • дўстона ва ўз касбини эгалари жамоаси.

Қўшимча маълумотларни (+99878) 140 74 39 телефон орқали олишингиз мумкин