Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши, санаси, вақти, ўтказиладиган жойи, кун тартиби тўғрисидаги маълумотлар

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 58-моддасига асосан барча оддий акциялар битта акциядорга тегишли бўлган жамиятда акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилмайди. Қонун ва жамиятнинг устави билан акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатига киритилган масалалар бўйича қарорлар бундай акциядор томонидан якка тартибда қабул қилинади ҳамда ёзма шаклда расмийлаштирилиши керак. Бунда 7-бобнинг акциядорлар умумий йиғилишига тайёргарлик кўриш, уни чақириш ва ўтказиш тартибини ҳамда муддатларини белгиловчи қоидалари қўлланилмайди.

“Ўзкимёсаноат” акциядорлик жамияти томонидан муомалага чиқарилган 789 819 770 дона эгасини номи ёзилган оддий ҳужжатсиз акция пакетларининг 100 фоизи жамият ягона акциядори – Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигига тегишли бўлганлиги сабабли юқорида қайд этилган Қонун талабларига ва жамият Уставига мувофиқ жамиятда акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилмайди. Акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатига киритилган масалалар бўйича қарорлар Жамият ягона акциядори томонидан якка тартибда қабул қилинди ҳамда ёзма шаклда расмийлаштирилди.