«Ўзкимёсаноат» акциядорлик жамиятининг корпоратив маслаҳатчиси тўғрисидаги низоми (янги таҳрир)

Мазкур Низом Ўзбекистан Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш туғрисида»ги қонуни, акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш Комиссияси йиғилишининг баённомаси билан (11.02.2016Й. № 02-02/1-187) тасдиқланган корпоратив бошқарув Кодексининг тавсиялари, «Ўзкимёсаноат» АЖ (матн бўйича - Жамият) уставига мувофиқ ишлаб чиқилган хамда Жамият корпоратив маслаҳатчиси мавкеини белгилайди ва уни ишини, сайланишини шунингдек унинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тартибга солади.

Корпоратив маслаҳатчи Жамиятнинг мансабдор шахси ҳисобланиб Жамият Кузатув кенгашига ҳисобдор.

Ҳужжат матнини юклаб олиш