«O'zkimyosanoat» aksiyadorlik jamiyatining korporativ maslahatchisi to'g'risidagi nizomi (yangi tahrir)

Mazkur Nizom O'zbekistan Respublikasining «Aksiyadorlikdorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish tug'risida»gi qonuni, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish Komissiyasi yig'ilishining bayonnomasi bilan (11.02.2016Y. № 02-02/1-187) tasdiqlangan korporativ boshqaruv Kodeksining tavsiyalari, «O'zkimyosanoat» AJ (matn bo'yicha - Jamiyat) ustaviga muvofiq ishlab chiqilgan xamda Jamiyat korporativ maslahatchisi mavkeini belgilaydi va uni ishini, saylanishini shuningdek uning huquq va majburiyatlarini tartibga soladi.

Korporativ maslahatchi Jamiyatning mansabdor shaxsi hisoblanib Jamiyat Kuzatuv kengashiga hisobdor.

Hujjat matnini yuklab olish