Rahbariyat qabuli

Fuqarolar Kompaniya rahbariyati tomonidan belgilangan vaqtda va o'rnatilgan tartibda qabul qilinadi.

Расмдаги матнни киритинг. Барча символлар кичик ҳарфларда киритилади. Бошқа ҳарфларни олиш учун расмни устига босинг.