Asosiy ko'rsatkichlar

2015 yilning yakunlari bo'yicha “O'zkimyosanoat” AJ korxonalari faoliyati to'g'risida

2015 yilning yanvar-dekabr oylarida “O'zkimyosanoat” korxonalarida 2187,5 mlrd. so'mlik tovar mahsulot (o'sish sur'ati 108%) hamda 185 mlrd. so'mlik xalq iste'mol mollari (o'sish sur'ati 117,6%) ishlab chiqarildi. Sof holda 1234,38 ming tonna mineral o'g'itlar, shu jumladan 942,72 ming tonna azotli o'g'itlar, 148,42 ming tonna fosforli o'g'itlar va 143,24 ming tonna kaliyli o'g'itlar ishlab chiqarildi.


2016 yanvar oyida “O'zkimyosanoat” AJ korxonalari faoliyati to'g'risida

2016 yilning yanvar oyida “O'zkimyosanoat” korxonalarida 174,9 mlrd. so'mlik tovar mahsulot ishlab chiqarildi. Ayni paytda 10,1 mlrd.so'mlik xalq iste'mol mollari ishlab chiqarildi.


2016 yilning I choragi yakunlari bo'yicha “O'zkimyosanoat” AJ korxonalari faoliyati to'g'risida

2016 yilning yanvar-mart oylarida “O'zkimyosanoat” korxonalarida 576,6 mlrd. so'mlik tovar mahsulot (o'sish sur'ati 103,3%) hamda 51,1 mlrd. so'mlik xalq iste'mol mollari (o'sish sur'ati 110,9%) ishlab chiqarildi. Sof holda 328,46 ming tonna mineral o'g'itlar, shu jumladan 266,1 ming tonna azotli o'g'itlar, 35,9 ming tonna fosforli o'g'itlar va 26,46 ming tonna kaliyli o'g'itlar ishlab chiqarildi.


2016 yanvar-aprel oylarida “O'zkimyosanoat” AJ korxonalari faoliyati to'g'risida

2016 yilning yanvar-aprel oylarida “O'zkimyosanoat” korxonalarida 771,8 mlrd. so'mlik tovar mahsulot ishlab chiqarildi. Ayni paytda 68,4 mlrd.so'mlik xalq iste'mol mollari ishlab chiqarildi. Sof holda 434,1 ming tonna mineral o'g'itlar, shu jumladan 356,1 ming tonna azotli, 48,7 ming tonna fosforli va 35,4 ming tonna kaliyli o'g'itlar ishlab chiqarildi.


2016 yilning yanvar-may oylarida “O'zkimyosanoat” AJ korxonalari faoliyati to'g'risida

2016 yilning yanvar-may oylarida “O'zkimyosanoat” korxonalarida 987,3 mlrd. so'mlik tovar mahsulot ishlab chiqarilib, o'sish sur'ati 103,8%ni tashkil qildi. Ayni paytda 88,5 mlrd.so'mlik xalq iste'mol mollari ishlab chiqarildi va o'sish sur'ati 100,6%dan iyuorat bo'ldi.. Sof holda 548,7 ming tonna mineral o'g'itlar, shu jumladan 442 ming tonna azotli, 64,2 ming tonna fosforli va 42,6 ming tonna kaliyli o'g'itlar ishlab chiqarildi.


2016 yil yanvar-iyun oylarining yakunlari bo'yicha “O'zkimyosanoat” AJ korxonalari faoliyati to'g'risida

2016 yilning yanvar-iyun oylarida “O'zkimyosanoat” korxonalarida 1237,8 mlrd. so'mlik tovar mahsulot (o'sish sur'ati 106,2%) hamda 107,2 mlrd. so'mlik xalq iste'mol mollari (o'sish sur'ati 88,1%) ishlab chiqarildi. Sof holda 667,8 ming tonna mineral o'g'itlar, shu jumladan 529,6 ming tonna azotli o'g'itlar, 81,8 ming tonna fosforli o'g'itlar va 56,5 ming tonna kaliyli o'g'itlar ishlab chiqarildi.


2018 yil bo'yicha "O'zkimyosanoat" AJning biznes-rejadagi asosiy ko'rsatkichlarini bajarilish to'g'risida ma'lumot


2019 yil bo'yicha "O'zkimyosanoat" AJning biznes-rejadagi asosiy ko'rsatkichlarini bajarilish to'g'risida ma'lumot


2020 yil I choragi bo'yicha "O'zkimyosanoat" AJning biznes-rejadagi asosiy ko'rsatkichlarini bajarilish to'g'risida ma'lumot


2020 yil I yarim yilligi bo'yicha "O'zkimyosanoat" AJning biznes-rejadagi asosiy ko'rsatkichlarini bajarilish to'g'risida ma'lumot