«Comply or explain» («rioyaqil yoki tushuntir») xalqaro tamoyiliga asosan e'lon

Kodeks tavsiyalariga rioya qilinmagan yo'nalishlari Tushuntirishlar
Tanlov o'tkazishni baholash
Ijroiya organi rahbari va a'zolarini tanlovini o'tkazish bo'yicha Reglament majvud emas. Ayni paytda ichki hujjatlar, ijroiya organiga nomzodlarni tanlash bo'yicha Reglament ishlab chiqilmoqda.
Korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalariga amal qilinishini baholash
Kuzatuv kengashiga mustaqil a'zolarni kiritish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 oktyabrdagi PF-6096-son Farmoni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 martdagi 166-son qarori talablariga muvofiq kuzatuv kengashlariga xalqaro tanlov asosida chet ellik soha mutaxassislarini (jumladan, vatandoshlarni) faol jalb etish orqali kuzatuv kengashlari tarkibining kamida 30 foizini malakali xalqaro mutaxassislar bilan to'ldirish bo'yicha ichki hujjatlarga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, jamiyat Kuzatuv kengashiga mustaqil a'zolarni jalb qilish bo'yicha tanlov hujjatlari, xususan texnik topshiriqlar ishlab chiqildi va yagona aksiyadorga kiritildi.