"Dehqonobod kaliy zavodi" AJ uchun “Ekoanalitik laboratoriyada O‘z DSt ISO/IEK 17025:2019 davlat standartlari asosida akkredittatsiyasi bo‘yicha validatsiya verifikatsiya, o‘lchashlar noaniqligini baholash, xodimlar malakasini oshirishda konsalting xizmatlarini

// 11.09.2023 Bosma ko'rinish Yuklab olish: pdf (49.31 KB)

Buyurtmachi STIRi: 206887857

Buyurtmachi nomi: "DEHQONOBOD KALIY ZAVODI" AJ

Boshlanish sanasi: 11-09-2023

Tugash sanasi: 11-09-2023

Batafsil ma’lumot: https://etender.uzex.uz/lot/296922


Atrof muhitni muhofaza qilish bo‘limi Ekoanalitik laboratoriyasida “tabiiy va oqova suvlarning iflosligini aniq analitik nazorat qilish” O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019 standartlarini joriy qilishda konsalting va o‘qilish xizmati.

“Tabiiy va oqova suvlarning iflosligini aniq analitik nazorat qilish” standartlarini joriy qilish quyidagi maqsadda amalga oshiriladi:

  • muayyan faoliyat sohasida muvofiqlikni baholashga doir ishlarni bajarishga vakolatliligini akkreditatsiya organi tomonidan rasman tasdiqlash;
  • laboratoriyaning tahlil natijalarini ishonchliligini, xolisligini oshirish;
  • laboraloriya kompetentligini standart talabi bo‘yicha ta'minlash:
  • tahlillarni belgilangan standartlar asosida o‘tkazilishi;
  • qarorlarni qabul qilish bo‘yicha tadqiqotlar;
  • xodimlar faoliyat sifatining yaxshilanishi
  • noaniqliklar bo‘yicha formulalarni o'rgatish va amalda qo‘llash.


So'nggi yangilash sanasi: 13.09.2023