«O'zkimyosanoat» aksiyadorlik jamiyatining axborot siyosati to'g'risidagi nizomi (yangi tahrir)

Mazkur axborot siyosati to'g'risidagi Nizom O'zbekistan Respublikasining «Aksiyadorlikdorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish to'g'risida»gi, «Qimmatli qog'ozlar bozori tug'risida»gi qonunlari, O'zbekistan Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.07.2014Y. 176-sonli «Aksiyadorlikdorlik jamiyatlarlarida korporativ boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi, 31.12.2013y. 355-sonli «O'zbekistan Respublikasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish holatini baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari tug'risida»gi qarorlari, Qimmatli qog'ozlar bozorida axborot taqdim etish va e'lon qilish Qoidalari (ro'yxat №2383, 31.07.2012y.), aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish Komissiyasi yig'ilishining bayonnomalari bilan (11.02.2016y. № 02-02/1-187 va 27.04.2018y. № 24/1-989) tasdiqlangan Korporativ boshqaruv kodeksi va Davlat ishtirokidagi korxonalar uchun korporativ boshqaruv Qoidalarining tavsiyalariga hamda «Uzkimyosanoat» aksiyadorlik jamiyati (matn bo'yicha - Jamiyat) ustaviga muvofiq ishlab chiqilgan.

Hujjatni yuklab olish