АО "Узкимёсаноат"

Об утверждении А.А.Абдуллаева на должность председателя правления АО "Узкимёсаноат"

https://uzkimyosanoat.uz/ru/documents/cabinets/ob-utverzhdenie-a-a-abdullaeva-na-dolzhnost-predsedatelya-pravleniya-ao-uzkimyosanoat-a