Коррупция хавф-хатарларини аниқлаш ва баҳолаш услубиёти

Коррупция хавф-хатарларини аниқлаш ва баҳолашнинг ушбу методологияси (кейинги ўринларда — Методология деб юритилади) "Ўзкимёсаноат" акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда — Жамият деб юритилади) ходимларига юклатилган хизмат вазифаларини бажаришда юзага келадиган коррупция хавф-хатарларини баҳолашга қўйиладиган талабларни белгилайди ва Жамиятда коррупция хавф-хатарларини баҳолашда ягона ёндашув бўлиб хизмат қилади.

Услубиёт матнини юклаб олиш