«O'zkimyosanoat» aksiyadorlik jamiyatining taftish komissiyasi to'g'risidagi nizom (yangi tahrir)

Ushbu nizom "Uzbekistan Respublikasining «Aksiyadorlikdorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida»gi Qonuniga, Aksiyadorlikdorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish komissiyasi yig'ilishlarining bayonnomalari bilan (11.02.2016 y. 02-02/1-187-son) va (27.04.2018Y. 24/1-989-son) tasdiqlangan Korporativ boshqaruv kodeksi va Davlat ishtirokidagi korxonalar uchun korporativ boshqaruv qoidalarining tavsiyalariga va «Uzkimyosanoat» AJ (matn bo'yicha Jamiyat) ustaviga muvofiq ishlab chiqilgan bo'lib, jamiyatning Taftish komissiyasi maqomi, vazifalari, huquqlari (vakolatlari) hamda majburiyatlarini, a'zolarini saylash va ularni ishlash tartibini belgilaydi.

Hujjatni yuklab olish