"Ўзкимёсаноат" АЖ

Бошқарув органлари

http://uzkimyosanoat.uz/uz/corporate/direction

Акциядорлар умумий йиғилиши

“Ўзкимёсаноат” АЖ бошқарув органи  умумий йиғилиш ҳисобланади. Уумий йиғилиш хар йили утказилади шу билан бирга навбатдан ташқари умумий йиғилиш ҳисобланади.

Умумий йиғилишда овоз бериш оддий акциялар эгалари ҳуқуқига эга.

Акциядор шахсан ёки унинг вакили орқали умумий йиғилишда катнаш мумкин. Умумий йиғилишни ўтказиш учун 50 фоиздан юқори акциядорлар катнашганда ўтказиш мумкин.

“Ўзкимёсаноат” АЖ Кузатув кенгаши таркиби:

 Ижро органи

 Ички аудит хизмати

 Тафтиш комиссия

Ташқи аудит

“Ўзкимёсаноат” АЖ ташки аудитори ҳар йили умумий йиғилишда тасдиқланади (ички аудит тавсиясига мувофиқ очиқ тендер натижасига кўра таклиф этилади).