Жорий йил, ўтган йил ва ундан олдинги йил учун ҳисобот даврида бизнес-режа параметрларининг ҳар бир параметрини амалган ошириш бўйича маълумотлар жадвали

Вид показателя Ўлчов белгиси Ҳисобот даврида (01.10.2017 й.) Худди шу давр ўтган йили (01.10.2016 й.) Ундан олдинги давр (01.10.2015 й.)
Бизнес-режа бўйича Аслида Бизнес-режа бўйича Аслида Бизнес-режа бўйича Аслида
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум минг сум. - - - - - -
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи минг сум. - - - - - -
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) минг сум. - - - - - -
Давр харажатлари, жами) минг сум. 4368430 4852229 5120800 3449312 4787000 3750537
Умумий молиявий натижа (зарар) минг сум. 2077394 7292592 0 0 0 0
Соф фойда (зарар) минг сум. 2077394 7292592 2617200 4376483 2321700 2584183
Активлар бўйича қайтиш (жами молиявий натижанинг балансга нисбати) % 0,05 0,13 0,1 0,08 х 0,10