Tilimiz – boyligimiz

Xalqning, millatning mavjudligi, avvalo, uning o'z tiliga egaligi bilan belgilanadi

Xalqning, millatning mavjudligi, avvalo, uning o'z tiliga egaligi bilan belgilanadi. 1989 yil 21 oktyabrda O'zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi Qonuni qabul qilinib, o'zbek tilining huquqiy maqomi mustahkamlandi.


Tariximsan, taqdirimsan, kelajagimsan, ona tilim!

Har bir til tarixiy taraqqiyot natijasida boyib boradi. Mazkur jarayon tilning o'z ichki imkoniyatlari asosida va boshqa tillardan so'z o'zlashtirish orqali yuz beradi. Mamlakatlar va xalqlar o'rtasida ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy-madaniy munosabatlarning kuchayishi, ayniqsa, bir-biriga qo'shni xalqlarning o'zaro aloqalari natijasida bir tildan boshqasiga yangi tushunchalarni ifoda qilgan so'z-atamalar qabul qilinadi. Bugungi globallashuv zamonida bu jarayon yanada kuchaydi.


Til haqida maqollar va hikmatli so’zlar to’plami

O‘zbek xalqining milliy maqollari juda ko‘p, ularning til va unga yaqin bo‘lgan mavzulardagi maqollaridan namunalar